K2 - Regnskap - faktura - timeføring - lønn - årsrapportering

K2 er et gratis regnskapssystem med funksjonalitet for:

Hva får jeg?

 • Rask og enkel registrering av inn- og utgående faktura
 • Effektiv timeregistrering som er integrert med utgående faktura. Timer ført på prosjekt kan faktureres direkte til kunde, og timeliste kan printes på faktura hvis ønskelig.
 • Enkel modul for lønn og utgiftsrefusjoner i AS
 • Egne transaksjonstyper for mange andre vanlige regnskapshendelser inkludert lån, renter, aksjer, skatt- og avgiftsinnbetaling, osv.
 • Automatisk generering av regnskapsposteringer for standard transaksjonstyper
 • Mulighet for manuell bokføring i tilfeller som ikke er dekket av en standard transaksjonstype
 • Automatisk matching av betalingsliste fra nettbank mot tilhørende regnskapstransaksjoner
 • Elektronisk dokumentlagring med direkte tilgang til dokumentene fra tilhørende regnskapstransaksjon
 • Rapporter for pliktig regnskapsrapportering, bl.a. kontospesifikasjon, kundespesifikasjon, leverandørspesifikasjon, osv.
 • Rapporter som hjelper deg å innrapportere mva, lønn m.m. til myndighetene
 • Standard regnskapsrapporter som resultat, balanse, osv.
 • Full nedbrytning av rapporter til enkelttransaksjoner og tilhørende dokumenter.
 • Fordelene med effektiv Excel-lik redigering (bl.a. blokkvis copy/paste og full trinnvis undo/redo) kombinert med sikkerheten fra databasebaserte systemer inkludert kraftig datavalidering og god feilhåndtering.